NIP:5262904030

REGON:140356582

 

Numery kont:

dochody budżetowe nr55 10101010 0400 3522 3100 0000 

(wpisy sądowe, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty sądowe, grzywny, opłaty sądowe od wniosków skłądanych w KRS, opłaty za złożenie sprawozdania finansowego)

 

sumy na zlecenie nr: 92 10101010 0400 3513 9800 0000 

(wpisy na rzecz Rejestru Spadkowego, zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, itp.)

 

UWAGA

Rachunki sum depozytowych BGK obowiązujące od 01.01.2015 r.:

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, czynsze, wadia):

PLN nr 18 1130 1017 0021 1002 1890 0004 (obowiązuje od 01.01.2015r.)

USD nr 88 1130 1017 0021 1002 1890 0005 (obowiązuje od 01.01.2015r.)

EUR nr 72 1130 1017 0021 1002 1890 0002 (obowiązuje od 01.01.2015r.)

CHF nr 02 1130 1017 0021 1002 1890 0001 (obowiązuje od 01.01.2015r.)

GBP nr 45 1130 1017 0021 1002 1890 0003 (obowiązuje od 01.01.2015r.)

 

SR dla m.st. Warszawy w Warszawie uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu.

 

 

Informacja Dotycząca Opłaty Skarbowej:

Zapłaty opłaty skarbowej z tytułu udzielonych pełnomocnictw należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy.

 

Opłatę skarbową należy kierować na następujący rachunek:

1)    dla Wydziałów działających w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 82

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Dopisek: opłata skarbowa od….

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

SWIFT CODE CITIPLEX

IBAN: IBAN (spacja) PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 

2)    dla Wydziałów Gospodarczych działających w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100/100A

 

Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Dopisek: opłata skarbowa od….