Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=21675393