Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, uruchomiony został Portal Informacyjny dla stron, ich pełnomocników i innych osób upoważnionych do wglądu w sprawy prowadzone w tutejszym Sądzie.

Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl

         Uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do Portalu po zarejestrowaniu się izweryfikowaniu danych w sposób opisany w jego regulaminie.

          Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

 

Zarządzenie 

Zarządzenie wprowadzające zmianę 

Regulamin - tekst jednolity 

zał. Nr 1 Oświadczenie

zał. Nr 2 Wykaz repertoriów

zał. Nr 3 Pełnomocnictwo

zał. Nr 4 Wniosek o założenie konta podmiotu publicznego