Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, uruchomiony został Portal Informacyjny dla stron, ich pełnomocników i innych osób upoważnionych do wglądu w sprawy prowadzone w tutejszym Sądzie.

Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl

         Uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do Portalu po zarejestrowaniu się izweryfikowaniu danych w sposób opisany w jego regulaminie.

          Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

Zarządzenie

Zarządzenia

Regulamin

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4