Sekretariat:
ul. Przyokopowa 33, 
01-208 Warszawa,
pok. 139

Adres do korespondencji
al. „Solidarności” 127


tel. 22 440 72 24
fax. 22 440 72 32

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email: boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Tomasz Niewiadomski 

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Aleksandra Orzechowska

Kierownik sekretariatu: Kamila Jankowska pok. 139

Zakres działania:
Rozpoznawanie spraw cywilnych dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych.

Przeglądanie akt z XXVIII Wydziału Cywilnego od dnia 1 września 2022r. możliwe będzie w Czytelni akt przy al. "Solidarności" 127 w pok. nr. 11  kor. G. 

Złożenie zamówienia na akta do Czytelni akt możliwe jest pod nr. tel. 22 440 80 00, e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl lub za pośrednictwem Formularza zamawiania akt z co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.