Sekretariat:
ul. Przyokopowa 33, 
01-208 Warszawa,
pok. 139

Adres do korespondencji
ul. „Solidarności” 127


tel. 22 440 72 24
fax. 22 440 72 32

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email: boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Tomasz Niewiadomski 

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Piotr Bednarczyk

Kierownik sekretariatu: Katarzyna Kozłecka pok. 139

Zakres działania:
Rozpoznawanie spraw cywilnych dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych.