Numery kont i telefonów do osób zajmujących się rozliczeniami

Konta bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie

Rachunek dochodów budżetowych

07 1010 1010 0402 1122 3100 0000

Rachunek do wpłat przepadku równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa

 

95 1010 0055 4003 0030 4400 0015

 

Na wskazany rachunek bankowy wpłat dokonywać należy WYŁĄCZNIE w okresie pierwszych 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty przepadku równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa.

 

Po upływie tego terminu rachunek ten jest rachunkiem NIEPRAWIDŁOWYM.

 

Po upływie 30 dniowego okresu wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego Warszawa Wola - NUMER RACHUNKU BANKOWEGO URZĘDU SKARBOWEGO USTALIĆ NALEŻY OSOBIŚCIE.

 

 

UWAGA:


Powyższy rachunek służy tylko i wyłącznie do wnoszenia opłat sądowych, dla których na moment wnoszenia opłaty nie jest znana właściwość Wydziału. 

Dochody budżetowe
(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

I Wydział Cywilny:
II Wydział Cywilny:
III Wydział Cywilny:
IV Wydział Cywilny:
V Wydział Cywilny Odwoławczy:
VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy:
VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy:
VIII Wydział Karny:
IX Wydział Karny Odwoławczy:
X Wydział Karny Odwoławczy:
XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych:
XII Wydział Karny:
XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
XIV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
XV Wydział Wykonywania Orzeczeń:
XVI Wydział Gospodarczy:
XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
XVIII Wydział Karny:
XIX Wydział Wizytacyjny:
XX Wydział Gospodarczy:
XXI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
XXII Wydział Własności Intelektualnej:
XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy:
XXIV Wydział Cywilny:
XXV Wydział Cywilny:
XXVI Wydział Gospodarczy:
XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy:
XXVIII Wydział Cywilny:
I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów:
II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów:

 

Rachunek sum depozytowych
(wadia i zabezpieczenia z tytułu prowadzonych przetargów, poręczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 98 1130 1017 0021 1000 0390 0004 tel.22 440 50 67

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Sumy na zlecenie
(zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych i tłumaczy)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 92 1130 1062 0000 0575 4120 0003 tel.22 440 50 67

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Wydatki budżetowe

NBP O/O Warszawa
57 1010 1010 0402 1122 3000 0000 tel.22 440 50 66

*kod BIC: NBPLPLPW

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 22 1130 1062 0000 0575 4120 0002 tel.22 440 51 00

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Fundusz pomocy postpenitencjarnej

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 58 1130 1017 0000 0575 4120 0010  tel.22 440 50 66

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w EUR

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 55 1130 1017 0021 1000 0390 0002 tel.22 440 51 14

 

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w USD

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 71 1130 1017 0021 1000 0390 0005 tel.22 440 51 14

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w GBP

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 28 1130 1017 0021 1000 0390 0003 tel.22 440 51 14

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w CHF

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 82 1130 1017 0021 1000 0390 0001 tel.22 440 51 14

* kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Kod SWIFT/BIC to numer pozwalający na poprawną indentyfikację banku, niezbędny przy dokonywaniu transakcji międzynarodowych.  IBAN tworzy się poprzez dodanie do NRB kodu Polski "PL".

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

   - imię i naziwsko lub nazwa firmy:

   - wydział, którego wpłata dotyczy;

   - sygnatura akt;

   - numer karty dłuznika. 

 

 

Opłaty za pełnomocnictwa składane w sądzie

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na jeden wspólny rachunek bankowy:

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

NIP  525-22-48-481

 

Jednostka odpowiedzialna:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
00-056 Warszawa 
tel.: 22 443 09 00, 22 443 09 01