Numery kont i telefonów do osób zajmujących się rozliczeniami

Konta bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie

Dochody budżetowe
(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

I Wydział Cywilny:
II Wydział Cywilny:
III Wydział Cywilny:
IV Wydział Cywilny:
V Wydział Cywilny Odwoławczy:
VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy:
VII Wydział Cywilny Rejestrowy:
VIII Wydział Karny:
IX Wydział Karny Odwoławczy:
X Wydział Karny Odwoławczy:
XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych:
XII Wydział Karny:
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych:
XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych:
XV Wydział Wykonywania Orzeczeń:
XVI Wydział Gospodarczy:
XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
XVIII Wydział Karny:
XIX Wydział Wizytacyjny:
XX Wydział Gospodarczy:
XXI Wydział Pracy:
XXII Wydział Wspólnoty Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych:
XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy:
XXIV Wydział Cywilny:
XXV Wydział Cywilny:
XXVI Wydział Gospodarczy:
XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy:
I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów:
II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów:

 

Rachunek sum depozytowych
(wadia i zabezpieczenia z tytułu prowadzonych przetargów, poręczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 98 1130 1017 0021 1000 0390 0004 tel.22 440 50 67

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Sumy na zlecenie
(zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych i tłumaczy)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 92 1130 1062 0000 0575 4120 0003 tel.22 440 50 67

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Wydatki budżetowe

NBP O/O Warszawa
57 1010 1010 0402 1122 3000 0000 tel.22 440 50 66

*kod BIC: NBPLPLPW

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 22 1130 1062 0000 0575 4120 0002 tel.22 440 51 00

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Fundusz pomocy postpenitencjarnej

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 58 1130 1017 0000 0575 4120 0010  tel.22 440 50 66

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w EUR

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 55 1130 1017 0021 1000 0390 0002 tel.22 440 51 14

 

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w USD

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 71 1130 1017 0021 1000 0390 0005 tel.22 440 51 14

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w GBP

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 28 1130 1017 0021 1000 0390 0003 tel.22 440 51 14

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w CHF

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 82 1130 1017 0021 1000 0390 0001 tel.22 440 51 14

* kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Kod SWIFT/BIC to numer pozwalający na poprawną indentyfikację banku, niezbędny przy dokonywaniu transakcji międzynarodowych.  IBAN tworzy się poprzez dodanie do NRB kodu Polski "PL".

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

   - imię i naziwsko lub nazwa firmy:

   - wydział, którego wpłata dotyczy;

   - sygnatura akt;

   - numer karty dłuznika. 

 

 

Opłaty za pełnomocnictwa składane w sądzie

miejsce złożenia dokumentu

al. ,,Solidarności" 127

ul. Płocka 9

http://www.wola.waw.pl/page/index.php?str=512

ul. Czerniakowska 100

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/artykuly-sprawy-urzedowe/oplata-skarbowa

 

Informacja gdzie uiszczać opłaty za pełnomocnictwa składane w sądzie

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) uprzejmie informujemy, że:
Zapłaty należnych opłat należy dokonywać wyłącznie w formie gotówkowej w kasie Urzędu m. st. Warszawy (adresy poszczególnych Wydziałów Obsługi Mieszkańców- www.um.warszawa.pl ) lub bezgotówkowej (art. 8 ust. 1) na właściwy nr rachunku bankowego Urzędu m. st. Warszawy, gdyż z dniem 1 stycznia 2007 r. dotychczasowe znaki opłaty skarbowej straciły ważność.
Zgodnie z art. 12 pkt 2 ust. 2: „Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu ”.
W związku z powyższym Wydziały Sądu Okręgowego mieszczącego się przy al. ,,Solidarności" 127 i ul. Płockiej 9 przyjmują potwierdzenia opłaconych opłat skarbowych na rachunek właściwy dla Woli - 
Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy numer 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045, wydziały mieszczące się przy ul. Czerniakowskiej 100 na rachunek właściwy dla Mokotowa - Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy numer 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113. 

 

Krajowy Rejestr Karny
Opłatę skarbową za upoważnienie lub pełnomocnictwo do uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego uiszcza się na konto Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.