Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrożenia standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, udostępniony został internetowy portal związany z wprowadzonymi standardami.

Portal dostępny jest pod adresem  https://wsoi.ms.gov.pl/

Portal podzielony został na dwie strefy:

1. strefę o dostępie publicznym, dostępną dla wszystkich użytkowników, zawierającą obok informacji i aktualności dotyczących projektu także możliwości pobrania przez interesantów elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi,

2. strefę autoryzowaną, dostępną tylko dla użytkowników zarejestrowanych, przeznaczoną dla pracowników sądów.