Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2020 r. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Zarządzenie nr 589/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 193/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

załącznik nr 1