XVI Wydział Cywilny obejmujący sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych Wydziałom Cywilnym.

 

Przewodniczący XVI Wydziału Cywilnego:
SSR Wojciech Kozłowski, ul. Ogrodowa 51 a, pok. 621,


Zastępca przewodniczącego

SSR Gertruda Trzeciak

 

Kierownik Sekretariatu XVI Wydziału Cywilnego:
Wioletta Grzegrzółka, ul. Ogrodowa 51a, pok. 607, fax 022 501 98 74, e-mail: kier16cywilny@mokotow.sr.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesantów - parter , tel. (22) 501 97 20, (22) 501 97 21, (22) 501 97 22

 

Sekretariat XVI Wydziału Cywilnego

Tel. (22) 501 98 64

 

Skargi i wnioski