XII Wydział ds. wykonywania orzeczeń dotyczący wykonywania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych.

 

Przewodniczący XII Wydziału ds.Wykonywania Orzeczeń
SSR Renata Kargol, ul. Ogrodowa 51A pok. 313

Zastępca przewodniczącego

SSR Justyna Kaczanowska-Bednarczuk

Kierownik Sekretariatu XII Wydziału ds. Wykonywania Orzeczeń
Aneta Olszewska, ul. Ogrodowa 51A pok 327 tel. (22) 501 98 30, fax. (22) 501-98-32,

e-mail: kier12wwo@mokotow.sr.gov.pl

 

Sekretariat XII Wydziału ds. Wykonywania Orzeczeń

Tel.

• sprawy dotyczące kary ograniczenia wolności i pozbawienia wolności (22) 501 98 33

• sprawy dotyczące należności w sprawach karnych (22) 501 98 34

• sprawy dotyczące posiedzeń wykonawczych (22) 501 98 27

• sprawy wykroczeniowe: (22) 501 98 20

 

Interesanci:

Biuro Obsługi Interesantów - parter , tel. (22) 501 97 20, (22) 501 97 21, (22) 501 97 22

 

Skargi i wnioski