X Wydział Ksiąg Wieczystych obejmujący spraw wieczysto-księgowych dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Śródmieście, Wola oraz gminy Łomianki.

 

informacja telefoniczna pod numerami: (22)531 42 65

 

Przewodniczący Wydziału: Piotr Szelongiewicz

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Sylwia Majewska

 

Sekretariat Wydziału: II piętro, pokój nr 212

 

tel.(22) 531 42 65,   fax (22) 831 55 65

 Uwaga - zamiana adresu e-mail w związku z migracją poczty

 

Lista sędziów:           SSR Ewa Szadkowska - Biniek

 

Lista referendarzy :   Anna Andrzejewska - Pałucka

 

                                  Mateusz Bańczak

 

                                  Justyna Garwacka- Dyczewska

 

                                  Sylwia Kidawska- Jarończyk

 

                                  Magdalena Kluczewska

 

                                  Jakub Kowalczyk

 

                                  Karolina Kozłowska - Hryniewicz

 

                                  Bożena Osiak

 

                                  Karol Podsiadły – delegacja M.S.

 

                                  Mirosława Pytlewska - Smółka

 

                                  Anna Rafalska

 

                                  Piotr Szelongiewicz

 


Skargi i wnioski

Właściwość rzeczowa:
W Wydziałach Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są wnioski:
•    o założenie księgi wieczystej
•    o wpis w księdze wieczystej

Ważne informacje:
•    W Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.
•    Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.