Biuro Obsługi Interesantów

ul. Czerniakowska 100

00 – 454 Warszawa

parter, hol główny

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

w poniedziałek w godzinach: 8:30 – 18:00

od wtorku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30

 

Kontakt z BOI:

tel. 22 44 00 687, 22 44 00 689 oraz 22 44 00 691

e-mail: boiXIRZ@warszawa.sr.gov.pl

boiXIIKRS@warszawa.sr.gov.pl

boiXIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl

boiXIVKRS@warszawa.sr.gov.pl

 

Czytelnia akt

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

parter, pokój 53

 

 

Kontakt z Czytelną akt w tym zamawianie akt:

tel. 22 44 00 624 oraz 22 44 00 625

 

 W siedzibie sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 mieszczą się następujące wydziały:

XI Wydział Rejestru Zastawów

XII Wydział Gospodarczy KRS

XIII Wydział Gospodarczy KRS

XIV Wydział Gospodarczy KRS

 

Wzory i formularze