VI Wydział Ksiąg Wieczystych obejmujący sprawy z zakresu postępowania wieczysto – księgowego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin.
informacja telefoniczna pod numerami: (22)531 42 10, (22)531 42 11, (22)531 42 06,(22)531 42 08, (22) 531 42 09
Przewodniczący Wydziału: Ref. Marcin Reczek
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Małgorzata Jagiełło - Zielińska
Sekretariat Wydziału: III piętro, pokój nr 307
tel. (22) 531 43 06 ,   fax  (22) 531 43 36

Uwaga - zamiana adresu e-mail w związku z migracją poczty
e-mail:
kier6wkw@mokotow.sr.gov.pl
 
Właściwość rzeczowa:
W Wydziałach Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są wnioski:
•    o założenie księgi wieczystej
•    o wpis w księdze wieczystej

Ważne informacje:
•    W Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.
•    Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.