V Wydział Rodzinny i Nieletnich obejmujący sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów, Ursynów i Wilanów.

 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA WYDZIAŁÓW - wykaz ulic (pdf)

 

Przewodniczący V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
SSR Agnieszka Kutyna, ul. Płocka 9/11 B

Zastępca przewodniczącego

SSR Agnieszka Wyrobek

Kierownik Sekretariatu V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
Aneta Wiśniewska, ul. Płocka 9/11B,  01-231 Warszawa,
pok.102 B, fax (22) 571 56 66.

e-mail: 5rodzinny@mokotow.sr.gov.pl

 

Punkt informacyjny - parter 
Przyjmuje w godzinach  8:30-15:30   tel. (22) 571 56 00 

Informacja Sekretariat Wydziału
Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 8.30-18:00  wtorek-piątek 8:30-15:30   tel. (22) 571 56 81

W przypadku problemów z dodzwonieniem się (z uwagi na braki kadrowe) prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej

e-mail: czytelnia.5rodzinny@mokotow.sr.gov.pl