Zmiana lokalizacji II Wydziału Cywilnego 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 września 2017 roku zmianie ulega siedziba II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z ul. Ogrodowej 51a na ul. Płocką 9/11B w Warszawie.

 

W związku z powyższym zgodnie z zarządzenie Wiceprezesa tutejszego Sądu nr 56/2017 z dnia 05 września 2017 roku w okresie od dnia 14 września 2017 roku do dnia 20 września 2017 roku (włącznie) akta spraw II Wydziału Cywilnego nie będą udostępniane na Czytelni Akt ani też nie będą realizowane wnioski o wydanie odpisu orzeczenia lub kserokopii z akt sprawy.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


II Wydział Cywilny
obejmujący sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ursynów oraz z południowo-zachodniej części obszaru dzielnicy Mokotów tj. na południe od ulicy Sasanki, Marynarskiej i Al. Wilanowskiej oraz na zachód od ul. Puławskiej, a także sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu


Właściwość miejscowa wydziałów - wykaz ulic (pdf)

 

Przewodniczący II Wydziału Cywilnego:

SSR Tomasz Niewiadomski

Zastępca przewodniczącego

SSR Arkadiusz Szczepanik


Kierownik Sekretariatu II Wydziału Cywilnego:
Adrianna Nowosad
ul. Płocka 9/11B  pok. 404, fax: (0-22) 571 56 87,
e-mail: kier2cywilny@srwm.pl.pl   lub  
kier2cywilny@mokotow.sr.gov.pl

Punkt Informacyjny - parter
przyjmuje w godzinach 8.30-15.30     tel.: (22) 571 56 20 

 

Informacja Sekretariat Wydziału

przyjmuje w poniedziałek w godz. 8.30-18.00, wtorek-piątek 8.30-15.30
tel.: (22) 571 56 86


Czytelnia Akt pok. 206, tel.: (22) 571 56 72