Zmiana lokalizacji II Wydziału Cywilnego 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 września 2017 roku zmianie ulega siedziba II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z ul. Ogrodowej 51a na ul. Płocką 9/11B w Warszawie.

 

W związku z powyższym zgodnie z zarządzenie Wiceprezesa tutejszego Sądu nr 56/2017 z dnia 05 września 2017 roku w okresie od dnia 14 września 2017 roku do dnia 20 września 2017 roku (włącznie) akta spraw II Wydziału Cywilnego nie będą udostępniane na Czytelni Akt ani też nie będą realizowane wnioski o wydanie odpisu orzeczenia lub kserokopii z akt sprawy.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


II Wydział Cywilny
obejmujący sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ursynów oraz z południowo-zachodniej części obszaru dzielnicy Mokotów tj. na południe od ulicy Sasanki, Marynarskiej i Al. Wilanowskiej oraz na zachód od ul. Puławskiej, a także sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu

 

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

Właściwość miejscowa wydziałów - wykaz ulic (pdf)

 

Przewodniczący II Wydziału Cywilnego:
SSR Monika Odzimkowska, ul. Ogrodowa 51a, pok. 706,

Zastępca przewodniczącego

SSR Arkadiusz Szczepanik


Kierownik Sekretariatu II Wydziału Cywilnego:
p.o. Kierownika  Aneta Wągrodzka, ul. Ogrodowa 51a, pok. 705, fax: (0-22) 501 97 76, e-mail: kier2cywilny@srwm.pl.pl lub
kier2cywilny@mokotow.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów - parter, tel. (22) 501 97 20, (22) 501 97 21, (22) 501 97 22 

 

Sekretariat II Wydziału Cywilnego

Tel.: (22) 501 97 77

 

Sekcja Nakazowa II Wydziału Cywilnego:
ul Płocka 9/11 B

Sekretariat

tel. (22) 571 56 24, (22) 571 56 25, (22) 571 56 26, (22) 571 56 22

fax.(22) 571 56 32

 

 

Uwaga

Wskazanie w pozwie kierowanym do Sekcji Nakazowej, numeru PESEL, NIP, numeru KRS strony pozwanej (Ustawa z dnia 10 maja 2013r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego- Dz.U z 2013r. poz. 654.) oraz opłaty przy pozwie 6 złotych za wydanie tytułu wykonawczego, przelewem lub w znakach opłaty sądowej oraz wskazanie w pozwie następującego żądania "nadanie klauzuli wykonalności po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty  przyspieszy rozpoznanie sprawy. Ponadto wskazanie w pozwie numeru konta powoda przyspieszy zwrot 3/4 opłaty od pozwu, która dokonywana jest z urzędu.

 

Skargi i wnioski