II Wydział Cywilny obejmujący sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ursynów oraz z południowo-zachodniej części obszaru dzielnicy Mokotów tj. na południe od ulicy Sasanki, Marynarskiej i Al. Wilanowskiej oraz na zachód od ul. Puławskiej, a także sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu

 

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

Właściwość miejscowa wydziałów - wykaz ulic (pdf)

 

Przewodniczący II Wydziału Cywilnego:
SSR Monika Odzimkowska, ul. Ogrodowa 51a, pok. 706,

Zastępca przewodniczącego

SSR Arkadiusz Szczepanik


Kierownik Sekretariatu II Wydziału Cywilnego:
p.o. Kierownika  Aneta Wągrodzka, ul. Ogrodowa 51a, pok. 705, fax: (0-22) 501 97 76, e-mail: kier2cywilny@srwm.pl.pl lub
kier2cywilny@mokotow.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów - parter, tel. (22) 501 97 20, (22) 501 97 21, (22) 501 97 22 

 

Sekretariat II Wydziału Cywilnego

Tel.: (22) 501 97 77

 

Sekcja Nakazowa II Wydziału Cywilnego:
ul Płocka 9/11 B

Sekretariat

tel. (22) 571 56 24, (22) 571 56 25, (22) 571 56 26, (22) 571 56 22

fax.(22) 571 56 32

 

 

Uwaga

Wskazanie w pozwie kierowanym do Sekcji Nakazowej, numeru PESEL, NIP, numeru KRS strony pozwanej (Ustawa z dnia 10 maja 2013r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego- Dz.U z 2013r. poz. 654.) oraz opłaty przy pozwie 6 złotych za wydanie tytułu wykonawczego, przelewem lub w znakach opłaty sądowej oraz wskazanie w pozwie następującego żądania "nadanie klauzuli wykonalności po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty  przyspieszy rozpoznanie sprawy. Ponadto wskazanie w pozwie numeru konta powoda przyspieszy zwrot 3/4 opłaty od pozwu, która dokonywana jest z urzędu.

 

Skargi i wnioski