I Wydział Cywilny  tel. (22) 501-97-58

II Wydział Cywilny  tel. (22) 571 56 24, (22) 571 56 25

III Wydział Karny tel. (22) 501 97 93, (22) 501 97 94

V Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. (22) 571 56 00 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych tel. (22) 531 43 06

VII Wydział Ksiąg Wieczystych tel. (22)531 42 31

VIII Wydział Karny tel. (22) 501 98 04

IX Wydział Ksiąg Wieczystych tel. (22) 831 64 86

X Wydział Ksiąg Wieczystych tel.(22) 531 42 65

XII Wydział ds. Wykonywania Orzeczeń tel. (22) 501 98 30

XIII Wydział Ksiąg Wieczystych tel. (22) 531 42 70

XIV Wydział Karny tel. (22) 501 98 44

XV Wydział Ksiąg Wieczystych tel. (22)  531 43 08

XVI Wydział Cywilny, tel. (22) 501-98-64