I Wydział Cywilny  tel. (22) 501-97-58

II Wydział Cywilny  tel. (22) 571 56 20 

II Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa tel. (22) 571 56 56

III Wydział Karny tel. (22) 501 97 93, (22) 501 97 94

V Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. (22) 571 56 11 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych tel. (22) 531 43 06

VII Wydział Ksiąg Wieczystych tel. (22)531 42 31

VIII Wydział Karny tel. (22) 501 98 04

IX Wydział Ksiąg Wieczystych tel. (22) 831 64 86

X Wydział Ksiąg Wieczystych tel.(22) 531 42 65

XII Wydział ds. Wykonywania Orzeczeń Tel. sprawy karne: (22) 501 98 21, sprawy wykroczeniowe: (22) 501 98 20

XIII Wydział Ksiąg Wieczystych tel. (22) 531 42 70

XIV Wydział Karny  Tel. sprawy karne: (22) 501 98 45, Sekcja Postępowania Przygotowawczego (KP): tel: 22 501 98 54

XIV Wydział Karny Sekcja Postępowania Przygotowawczego (KP) tel. (22) 501 98 54

XV Wydział Ksiąg Wieczystych tel. (22)  531 43 08

XVI Wydział Cywilny, tel. (22) 501-98-64