Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

/uploads/files/migration/mokotow/upload/Inne ogloszenia/hipoteka.jpg

Z uwagi na wejście m.st. Warszawy do czerwonej strefy oraz zwiększone ryzyko epidemiczne wejście do budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa przy al Solidarności 58 zostaje ograniczony do 10 osób jednocześnie.


UPRZEJMIE INFORMUJEMY


XV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH ZMIENIŁ SIEDZIBĘ  I OBECNIE ZNAJDUJE SIĘ W  BUDYNKU PRZY UL. CHŁODNEJ 64
szczegółowe informacje XV Wydział Ksiąg Wieczystych

UWAGA

KSIĘGI WIECZYSTE DO WGLĄDU MOŻNA ZAMAWIAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WSZELKIE INFORMACJE W ZAKŁADCE Wgląd do ksiąg wieczystych
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI WIECZYSTOKSIĘGOWE WRAZ Z DOKUMENTAMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ WPISU NALEŻY SKŁADAĆ W ORYGINALE - OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE SĄDU

 

LUB DROGĄ POCZTOWĄ

 

WNIOSKÓW NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

ORAZ PRZEZ PLATFORMĘ E-PUAPKOMUNIKAT

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KASA SĄDU W GMACHU HIPOTEKI AL "SOLIDARNOŚCI" 58 ZOSTAŁA OTWARTA I DZIAŁA W GODZINACH PRZYJĘCIA INTERESANTÓW, TJ. 8:30-15:30 (płatność tylko gotówką)

 
RACHUNEK BANKOWY SĄDU

 

Rachunek dochodów budżetowych (opłaty sądowe, w tym opłaty za wpis w księgach wieczystych)
NBP nr: 95101010100403412231000000


W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od spawy, której dotyczy):

 

  • Imię i nazwisko
  • Sygnaturę akt sprawy lub oznaczenie wydziału
  • Numer karty dłużnika
  • Numer księgi wieczystej oraz dzielnicę, w której położona jest nieruchomość

 

 

 

 

 


Zgodnie z zarządzeniem nr 191/2020, zmienia się organizację pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa:

 

1. Utrzymuje się działanie czterech stanowisk Biura Podawczego – wnioski wieczystoksięgowe można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30

2. Ogranicza się liczbę wejść interesantów Sądu – do 20 osób w budynku Hipoteki;

3. Informację można uzyskać zdalnie za pośrednictwem numerów telefonów i adresów e – mail znajdujących się na stronie internetowej Sądu

4. Odpisy z ksiąg wieczystych można uzyskać w siedzibie Sądu po wcześniejszym opłaceniu (30 zł odpis zwykły, 60 zł odpis zupełny)

5. Akta ksiąg wieczystych udostępniane są interesantom po wcześniejszym ich zamówieniu drogą telefoniczną – 22 531-43-05.

6. Akta ksiąg wieczystych udostępniane są notariuszom po wcześniejszym ich zamówieniu drogą telefoniczną – 22 531-42-56.

W sali przeglądowej dla notariuszy może przebywać jednocześnie dwóch notariuszy.

Akta ksiąg wieczystych można zamawiać od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:30-14:30


SZANOWNI PAŃSTWO

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE OBYWATELI,

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, UPRZEJMIE PROSIMY O ROZWAŻENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW DO WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH ZA POŚREDNICTWEM POCZTY I OGRANICZENIE DO MINIMUM WIZYT W SĄDZIE.

PROSIMY O KORZYSTANIE Z TELEFONICZNEGO LUB E-MAILOWEGO KONTAKTU Z SĄDEM (NUMERY TELEFONÓW I ADRESY E-MAILOWE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ)

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE

 


Wydziały Ksiąg Wieczystych
Al. "Solidarności" 58
00-240 Warszawa

Średni okres rozpoznawania wniosków (z wyłączeniem wniosków przekształceniowych)

w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa na dzień 10 września 2020 r.


Wydział Ksiąg Wieczystych

Średni okres rozpoznawania

wniosków (w miesiącach)

VI

7

VII

9,5

IX

10,5

X

9

XIII

8

XV

8

 

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności- wniosekPrzepraszamy za utrudnienia.
Dłuższy okres rozpoznania wniosków wynika ze zwiększonego ich wpływu oraz niepełnej obsady kadrowej. Obecnie codziennie do Sądu wpływa ogółem kilka tysięcy zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. W wydziałach ksiąg wieczystych, właściwych dla tych dzielnic, z których wpływa najwięcej wniosków i/lub zaświadczeń, okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy jest dłuższy.
Wydziały bardziej obciążone wpływem są na bieżąco wspierane delegacjami osób z pozostałych wydziałów. Aktualnie w Sądzie jest około 60 wakatów wśród urzędników sądowych. Procedury konkursowe odbywają się w sposób ciągły.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uprzejmie informuje, że nie współpracuje z żądną prywatną firmą ani osobami fizycznymi, którzy udostępniają w internecie informacje w zakresie ksiąg wieczystych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich publikacje w serwisach internetowych dotyczących ksiąg wieczystych.

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY
AKTY NOTARIALNE NALEŻY SKŁADAĆ  W POKOJU NUMER 7 - PO POBRANIU NUMERKA   PRZERWA 11:45-12:00