Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

/uploads/files/migration/mokotow/upload/Inne ogloszenia/hipoteka.jpg

UPRZEJMIE INFORMUJEMY


XV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH ZMIENIŁ SIEDZIBĘ  I OBECNIE ZNAJDUJE SIĘ W  BUDYNKU PRZY UL. CHŁODNEJ 64UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI WIECZYSTOKSIĘGOWE WRAZ Z DOKUMENTAMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ WPISU NALEŻY SKŁADAĆ W ORYGINALE - OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE SĄDU

 

LUB DROGĄ POCZTOWĄ

 

WNIOSKÓW NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

ORAZ PRZEZ PLATFORMĘ E-PUAPKOMUNIKAT

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KASA SĄDU W GMACHU HIPOTEKI AL "SOLIDARNOŚCI" 58 ZOSTAŁA OTWARTA I DZIAŁA W GODZINACH PRZYJĘCIA INTERESANTÓW, TJ. 8:30-15:30 (płatność tylko gotówką)

 
RACHUNEK BANKOWY SĄDU

 

Rachunek dochodów budżetowych (opłaty sądowe, w tym opłaty za wpis w księgach wieczystych)
NBP nr: 95101010100403412231000000


W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od spawy, której dotyczy):

 

  • Imię i nazwisko
  • Sygnaturę akt sprawy lub oznaczenie wydziału
  • Numer karty dłużnika
  • Numer księgi wieczystej oraz dzielnicę, w której położona jest nieruchomość

 

 

 

 

 


Zgodnie z zarządzeniem nr 191/2020, zmienia się organizację pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa:

 

1. Utrzymuje się działanie czterech stanowisk Biura Podawczego – wnioski wieczystoksięgowe można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30

2. Ogranicza się liczbę wejść interesantów Sądu – do 20 osób w budynku Hipoteki;

3. Informację można uzyskać zdalnie za pośrednictwem numerów telefonów i adresów e – mail znajdujących się na stronie internetowej Sądu

4. Odpisy z ksiąg wieczystych można uzyskać w siedzibie Sądu po wcześniejszym opłaceniu (30 zł odpis zwykły, 60 zł odpis zupełny)

5. Akta ksiąg wieczystych udostępniane są interesantom po wcześniejszym ich zamówieniu drogą telefoniczną – 22 531-43-05.

6. Akta ksiąg wieczystych udostępniane są notariuszom po wcześniejszym ich zamówieniu drogą telefoniczną – 22 531-42-56.

W sali przeglądowej dla notariuszy może przebywać jednocześnie dwóch notariuszy.

Akta ksiąg wieczystych można zamawiać od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:30-14:30


SZANOWNI PAŃSTWO

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE OBYWATELI,

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, UPRZEJMIE PROSIMY O ROZWAŻENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW DO WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH ZA POŚREDNICTWEM POCZTY I OGRANICZENIE DO MINIMUM WIZYT W SĄDZIE.

PROSIMY O KORZYSTANIE Z TELEFONICZNEGO LUB E-MAILOWEGO KONTAKTU Z SĄDEM (NUMERY TELEFONÓW I ADRESY E-MAILOWE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ)

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE

 


Wydziały Ksiąg Wieczystych
Al. "Solidarności" 58
00-240 Warszawa

Średni okres rozpoznawania wniosków (z wyłączeniem wniosków przekształceniowych)

w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa na dzień 10 września 2020 r.


Wydział Ksiąg Wieczystych

Średni okres rozpoznawania

wniosków (w miesiącach)

VI

7

VII

9,5

IX

10,5

X

9

XIII

8

XV

8

 

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności- wniosekPrzepraszamy za utrudnienia.
Dłuższy okres rozpoznania wniosków wynika ze zwiększonego ich wpływu oraz niepełnej obsady kadrowej. Obecnie codziennie do Sądu wpływa ogółem kilka tysięcy zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. W wydziałach ksiąg wieczystych, właściwych dla tych dzielnic, z których wpływa najwięcej wniosków i/lub zaświadczeń, okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy jest dłuższy.
Wydziały bardziej obciążone wpływem są na bieżąco wspierane delegacjami osób z pozostałych wydziałów. Aktualnie w Sądzie jest około 60 wakatów wśród urzędników sądowych. Procedury konkursowe odbywają się w sposób ciągły.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uprzejmie informuje, że nie współpracuje z żądną prywatną firmą ani osobami fizycznymi, którzy udostępniają w internecie informacje w zakresie ksiąg wieczystych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich publikacje w serwisach internetowych dotyczących ksiąg wieczystych.

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY
AKTY NOTARIALNE NALEŻY SKŁADAĆ  W POKOJU NUMER 7 - PO POBRANIU NUMERKA   PRZERWA 11:45-12:00