Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

/uploads/files/migration/mokotow/upload/Inne ogloszenia/hipoteka.jpg

KOMUNIKAT
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KASA SĄDU GMACHU HIPOTEKI AL "SOLIDARNOŚCI" 58 ZOSTAŁA OTWARTA I DZIAŁA W GODZINACH PRZYJĘCIA INTERESANTÓW, TJ. 8:30-15:30

Zgodnie z zarządzeniem nr 191/2020, zmienia się organizację pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa:
 
1. Utrzymuje się działanie trzech stanowisk Biura Podawczego;
2. Ogranicza się liczbę wejść interesantów Sądu – do 10 osób w budynku Hipoteki;
3. Udzielanie informacji – wyłącznie zdalnie za pośrednictwem numerów telefonów i adresów e – mail;
4. Wydawanie odpisów i dokumentów odbywa się za pośrednictwem poczty;
5. Akta ksiąg wieczystych udostępniane są interesantom po wcześniejszym ich zamówieniu drogą telefoniczną – 22 531-43-05
6. Akta ksiąg wieczystych udostępniane są notariuszom po wcześniejszym ich zamówieniu drogą telefoniczną – 22 531-42-56

SZANOWNI PAŃSTWO

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE OBYWATELI,

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, UPRZEJMIE PROSIMY O ROZWAŻENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW DO WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH ZA POŚREDNICTWEM POCZTY I OGRANICZENIE DO MINIMUM WIZYT W SĄDZIE.

PROSIMY O KORZYSTANIE Z TELEFONICZNEGO LUB E-MAILOWEGO KONTAKTU Z SĄDEM (NUMERY TELEFONÓW I ADRESY E-MAILOWE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ)

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE

 


Wydziały Ksiąg Wieczystych
Al. "Solidarności" 58
00-240 Warszawa

Średni okres rozpoznawania wniosków (z wyłączeniem wniosków przekształceniowych)

w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa na dzień 11 maja 2020 r.


Wydział Ksiąg Wieczystych

Średni okres rozpoznawania

wniosków (w miesiącach)

VI

5

VII

7

IX

7

X

8

XIII

6

XV

5

 

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności- wniosekPrzepraszamy za utrudnienia.
Dłuższy okres rozpoznania wniosków wynika ze zwiększonego ich wpływu oraz niepełnej obsady kadrowej. Obecnie codziennie do Sądu wpływa ogółem kilka tysięcy zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. W wydziałach ksiąg wieczystych, właściwych dla tych dzielnic, z których wpływa najwięcej wniosków i/lub zaświadczeń, okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy jest dłuższy.
Wydziały bardziej obciążone wpływem są na bieżąco wspierane delegacjami osób z pozostałych wydziałów. Aktualnie w Sądzie jest około 60 wakatów wśród urzędników sądowych. Procedury konkursowe odbywają się w sposób ciągły.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uprzejmie informuje, że nie współpracuje z żądną prywatną firmą ani osobami fizycznymi, którzy udostępniają w internecie informacje w zakresie ksiąg wieczystych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich publikacje w serwisach internetowych dotyczących ksiąg wieczystych.

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY
AKTY NOTARIALNE NALEŻY SKŁADAĆ  W POKOJU NUMER 7 - PO POBRANIU NUMERKA   PRZERWA 11:45-12:00