Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

/uploads/files/migration/mokotow/upload/Inne ogloszenia/hipoteka.jpg

 

Wydziały Ksiąg Wieczystych
Al. "Solidarności" 58
00-240 Warszawa

Średni okres rozpoznawania wniosków (z wyłączeniem wniosków przekształceniowych)

w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa na dzień 30 sierpnia 2019 r.


WYDZIAŁY

KSIĄG WIECZYSTYCH

Średni okres rozpoznawania

wniosków (w miesiącach)

VI

3,5

VII

3,5

IX

5

X

3

XIII

2

XV

4


Przepraszamy za utrudnienia.
Dłuższy okres rozpoznania wniosków wynika m.in. ze zwiększonego ich wpływu oraz niepełnej obsady kadrowej. Aktualnie w Sądzie jest ponad 90 wakatów wśród urzędników sądowych. Procedury konkursowe odbywają się w sposób ciągły.    

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uprzejmie informuje, że nie współpracuje z żądną prywatną firmą ani osobami fizycznymi, którzy udostępniają w internecie informacje w zakresie ksiąg wieczystych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich publikacje w serwisach internetowych dotyczących ksiąg wieczystych.

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY
AKTY NOTARIALNE NALEŻY SKŁADAĆ  W POKOJU NUMER 7 - PO POBRANIU NUMERKA   PRZERWA 11:45-12:00