Zarządzenie nr 402/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 października 2020 r. w sprawie odwołania terminów rozpraw toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie w III Wydziale Cywilnym w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.

Zarządzenie nr 273/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 193/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Zarządzenie nr 193/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06 lipca 2020 r. (tekst jednolity z dnia 01 października 2020 r.) w sprawie organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii