Zarządzenie nr 193/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie Organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii