Zarządzenie nr 122/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2020 r. (tekst jednolity z dnia 12 maja 2020 r.) w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii

Zarządzenie nr 137/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 122/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii z dnia 5 kwietnia 2020 r. ze zmianami oraz wprowadzenia tekstu jednolitego