Zarządzenie nr 122/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2020 r. (tekst jednolity z dnia 26 kwietnia 2020 r.) w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii

Zarządzenie nr 134/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 122/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2020 r. w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii