Zarządzenie nr 53/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zmiany organizacji ruchu osobowego w budynkach Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 57/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 61/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania obsługi interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

Zarządzenie nr 63/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 3/20 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wstrzymania obsługi interesantów w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 75/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie informacji udzielanych przez Biuro Obsługi Interesantów

Zarządzenie nr 86/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu oraz osób przebywających w sądzie

Zarządzenie nr 88/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie informacji udzielanych przez Biuro Obsługi Interesantów

Zarządzenie 93/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wysyłania korespondencji do stron i uczestników postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie Nr 94/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przesyłania do Sądu Okręgowego w Warszawie treści środków zaskarżenia za pomocą poczty elektronicznej
Zarządzenie nr 102/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie 57/20 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 122/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2020 r. w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii