25 marca 2020 r.

  • XII Ko 610/20, VIII K 842/14, godz. 10:20
  • XII Ko 733/20, VIII K 842/14, godz. 10:30 
  • XII Ko 3989/19, III K 47/15, godz. 10:30