Znaki opłaty sądowej funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie platformy e-Płatności, pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych)

 Znak opłaty sądowej ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności.
Znak może mieć dowolny nominał.


Skasowanie E-znaku jest możliwe tylko raz.

Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej.

Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych E-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane E-znaki opłaty sądowej.

  • nie otrzymasz zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków
  • nie otrzymasz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej

 

Platforma e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl)

Platforma służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych, przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Platforma e-Płatności  niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

 

 

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

  • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów Sądu,
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.