Znaki opłaty sądowej funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej

 • E-znaki
 1. E-znaki są możliwe do nabycia:
 • na stronie platformy e-Płatności, pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl
 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych)

 

 1. Znak opłaty sądowej ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się
  z 14 cyfr arabskich) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności

 

 1. Znak może mieć dowolny nominał

 

 1. Skasowanie E-znaku jest możliwe tylko raz

Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej

 

 1. Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych
  E-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane E-znaki opłaty sądowej:
 • nie otrzymasz zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków
 • nie otrzymasz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej

 

 1. Platforma służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych, przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia)
  oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej
 2. Platforma e-Płatności  niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych
 3. E-znaki generowane w systemie e-Płatności mogą być samodzielnie drukowane
  lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych

 

 • Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
 • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów Sądu
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie Sądu