Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr -----/19 w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt XXiV C 280/18 w dniu 19 listopada 2019 r.