konto (dochodowe) dla opłat sądowych, wpisów, zasądzonych grzywien oraz kar:  

61 1010 1010 0072 2722 3100 0000

 

 

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2015 roku następuje zmiana kont sum depozytowych:

 

konto depozytów (licytacje, poręczenia, zabezpieczenia, wadia):

R-k dla depozytów wpłacanych w PLN     51 1130 1017 0021 1000 0290 0004

R-k dla depozytów wpłacanych w USD     24 1130 1017 0021 1000 0290 0005

R-k dla depozytów wpłacanych w EUR     08 1130 1017 0021 1000 0290 0002

R-k dla depozytów wpłacanych w CHF     35 1130 1017 0021 1000 0290 0001

R-k dla depozytów wpłacanych w GBP     78 1130 1017 0021 1000 0290 0003

 

konta zaliczek (ogłoszenia, kurator, biegły):

PLN    83 1240 5918 1111 0000 4909 8570

EUR    77 1240 5918 1978 0000 4910 5962

USD   58 1130 1062 0000 0574 1190 0003

 

Konto dla wpłat świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

 Bank Gospodarstwa Krajowego  86 1130 1017 0000 0574 1120 0009

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierana jest opłata w łącznej kwocie 55,00 złotych,

 

 z czego:

 

50,00 złotych  tytułem opłaty od wniosku na konto dochodów budżetowych:

 

 61 1010 1010 0072 2722 3100 0000,

 

5,00 złotych tytułem opłaty za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym na konto sum na zlecenie:

 

 83 1240 5918 1111 0000 4909 8570.

 

Wpłat można dokonywać również w kasie Sądu przy ul. Bartniaka 21/23.