Kierownik Sekcji Wykonawczej:

SSR Katarzyna Żuławska

 

p. o. Kierownika Sekretariatu - Monika Łękarska
p. o. Zastępcy Kierownika Sekretariatu - Ewelina Sarnowska

tel. (022) 77-09-240

pok. 214

e-mail: m.lekarska@grodzisk.sr.gov.pl, e.sarnowska@grodzisk.sr.gov.pl

 

Sekretariat Sekcji Wykonawczej II Wydziału Karnego

tel. (022) 77-09-240, (022) 77-09-242, (22) 77-09-243

tel/fax. (022) 77-09-241

pok. 212-214

e-mail: sekcja.wykonawcza@grodzisk.sr.gov.pl