Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodniczący Wydziału – SSR Anna Woźniak-Matysik

Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Magdalena Dziewańska - Kuryłek

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału –Aneta Wolińska

pok. 102a
tel. (22) 77-09-281

e-mail: wydzial.cywilny@grodzisk.sr.gov.pl

 

p. o. Zastępcy Kierownika Sekretariatu - Karolina Kucharska

pok. 102a
tel. (22) 77-09-281

 

Sekretariat Wydziału Cywilnego - pok. 102

tel/fax (22) 77-09-283

tel. (22) 77-09-280, (22) 77-09-282

e-mail: wydzial.cywilny@grodzisk.sr.gov.pl