Zarządzenia 2017

Zarządzenie nr 121/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 150/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 271/2016
w sprawie zapewnienia równomiernego obciążenia pracą orzeczników pionu cywilnego, pionu gospodarczego, pionu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie


Zarządzenia 2016

Zarządzenie nr 271/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zapewnienia równomiernego obciążenia pracą orzeczników pionu cywilnego, pionu gospodarczego, pionu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie zmienione przez Zarządzenie nr 302/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie nr 150/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 153/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 r. 
Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku obowiązujący w jednostakch usytuowanych w okregu działania Sądu Okręgowego w Warszawie  

 
Zarządzenie nr 130/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie określenia zakresu i zasad funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie (załącznik do zarządzenia)

Zarządzenie nr 128/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ,,Nocy Muzeów" w Sądzie Okręgowym w Warszawie


Regulamin ,,Nocy Muzeów" w Sądzie Okręgowym w Warszawie 


Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

 Zarządzenie nr 40/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia dni 2 i 27 maja 2016 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia w SO w Warszawie Regulaminu BOI i Regulaminu Czytelni akt

Zarządznia 2015

Zarządzenie nr 173/2015 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 9

Zarządzenie nr 164/2015 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw

Zarządzenie nr 81/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie unormowania zasad dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie 

Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku obowiązujący w obiekcie Sądu Okregowego w Warszawie przy ul. Kocjana 3, budynek F.

Zarządzenie nr 80/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie unormowania zasad dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów sądów w okręgu działania Sądu Okręgowego w Warszawie.

Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku obowiązujący w jednostkach organizacyjnych, usytuowanych w okręgu działania Sądu Okregowego w Warszawie. 

Aneks nr 1 z dnia 14 sierpnia 2015 r. do Zarządzenia nr 80/15 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarządzenie nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni Akt.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Regulamin Czytelni Akt

 

Zarządzenie nr 9/15 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie organizacji Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Zarządzenie nr 5/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Okręgowego w Warszawie, godzin prasy kasy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz godzin przyjęć interesantów

 

Zarządzenia 2014

Zarządzenie nr 70/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Warszawie Biura Obsługi Interesantów wraz ze stanowiącą wydzieloną część Czytelnią akt w Sądzie Okregowym przy Al. Solidarności 127 i przy ul. Płockiej 9.

 

Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Warszawie Biura Obsługi Interesantów wraz ze stanowiącą wydzieloną część Czytelnią akt ( w siedzibie przy Al. Solidarności 127 i przy ul. Płockiej 9) - uchylone Zarządzeniem Nr. 70/2014r.

załaczniki:

Regulamin BOI

WZORY do Regulaminu BOI

Regulamin Czytelni akt

Wnioski do regulaminu

  

 

Zarządzenia 2013

Zarządzenie nr 167/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2013 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarządzenie nr 139/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej dokonywania wpisów w programie Sawa, przy wykorzystaniu tzw. "kalendarzy"


Zarządzenie nr 124/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 116/2013  Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „ Regulaminie bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych, usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Aneks nr 1 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 116.13

Zarządzenie nr 101/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wysyłania pism bez podpisu własnoręcznego  zgodnie z § 19 ust. 4 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 13 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami).

 

 

Zarządzenia 2012

Zarządzenie Nr 132/2012 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych, usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie". - uchylone

 

Zarządzenie nr 131/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Załącznik do Zarządzenia nr 131/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

 

 

Zarządzenia 2011

Zarządzenie nr 50/11 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia czytelni akt.

Zarządzenie nr 49 /11 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesanta w Sądzie Okręgowym w Warszawie - Sądzie Gospodarczym.

 

 

Zarządzenia 2010

 

 

Zarządzenie Nr 27/10 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz  działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

 

 

Zarządzenia 2009

Zarządzenie Nr 51/2009 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej Sądu Okregowego w Warszawie (www.warszawa.so.gov.pl)

 

Zarządzenie Nr 52/2009 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia pracowników upoważnionycg do redagowania strony internetowej Sądu Okregowego w Warszawie (www.warszawa.so.gov.pl)

 

Zarządzenie Nr 133/2009 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów 

 

Zarządzenia 2008

Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 13.03.2008r Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie utworzenia pokoi gościnnych, w lokalu Sądu Okręgowego Warszawie, przy ul. Melomanów 6 w Warszawie. (zobacz zasady kwaterowania i opis pokoi)

 

 

Zarządzenia 2007

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 85/07 z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia czytelni akt.

Aneks nr 1 do zarządzenia nr  85/07 , Aneks nr 2 do zarządzenia nr 85/07 ,Aneks nr 3 do zarządzenia nr 85/07 

załaczniki do aneksu;
1. Wzór kontrolki akt odebranych z wydziału przez czytelni

2. Wzór kontrolki akt przekazanych z wydziału do czytelni

3. Regulamin czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności 127

Zarządzenia 2006

 

 

 

Archiwum zarządzeń 2004, 2005

Archiwum zarządzeń Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z 2004 r.

Archiwum zarządzeń Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z 2005 r.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 100/2010 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 października 2010r  (zadania czytelni nr 1 przejmuje do odwołania czytelnia nr 2).