• postanowienie w sprawie przeciwko Parie Farrag El Tairy Hussen, sygn. akt I C 981/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko B2Partner Spółce Akcyjnej w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 369/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Casimir Stanley Sobczak, sygn. akt VI Co 527/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Briana Davida Faux, sygn. akt VI Co 21/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Annie Kosteczko, sygn. akt III Nc 38/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Adama Baki, sygn. akt VI C 625/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ewie Gołdyn, Arturowi Karwowskiemu, Edycie Karwowskiej, Wojciechowi Gołdyn, sygn. akt III C 277/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Izabeli Kolbusz, sygn. akt XXIV Nc 275/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Robertowi Fąfarze, Park Kaskada sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 793/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Boufałowi, sygn. akt XXVII Cz 617/18 oraz Pawłowi Boufałowi, sygn. akt XXVII Cz 617/18
 • ogłoszenie w sprawie z udziałem Tadeusza Gawryjołka, sygn. akt XXIV Ns 10/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Leszka Gawlak, sygn. akt VI Co 685/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Abdula Karima Rassol, sygn. akt VI Co 463/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Barry Antoniny Valentin, sygn. akt VI Co 154/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Alenie Khrapavitskaya, sygn. akt XXVII Cz 851/18
 • ustanowienie kuratora procesowego dla Jerzego Jana Rowickiego, sygn. akt XVI GC 1156/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pustul Handel sp. z o.o. w Częstochowie, sygn. akt XVI GC 166/18
 • ustanowienie kuratora procesowego dla Łukasza Pogody, sygn. akt XVI GNc 1004/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Salutaris S.A. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 890/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Kott sp. z o.o. w Sopocie, sygn. akt XVI GNc 136/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Izabeli Kolbusz, sygn. akt XXIV Nc 275/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Dykowskiemu, sygn. akt XXIV Nc 238/17 oraz Krystynie Dykowskiej, sygn. akt XXIV Nc 238/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tomasza Sterniuka, sygn. akt VI C 1134/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mateuszowi Kotowskiemu, sygn. akt II Nc 65/17 oraz Julii Edycie Kotowskiej, sygn. akt II Nc 65/17
 • ustanowienie kuratora dla Roberta Pałgana, sygn. akt VI Co 271/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Danielowi Wawrzynowiczowi, sygn. akt XVI GNc 362/16
 • postanowienie w sprawie z wniosku Janiny Klimkowskiej i Sławomira Klimkowskiego z udziałem Janiny Daszkiewicz i innych, sygn. akt XXVII Cz 741/18W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.