• ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Michael Lee - Zastrow, sygn. akt VI Co 77/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Bogusława Mariana Machały, sygn. akt VI Co 28/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Minilik Gelagil, sygn. akt VI C 72/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Gregory Marchand, sygn. akt VI Co 104/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Salutaris Spółce Akcyjnej w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 890/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Chmielińskiemu, sygn. akt XVI GC 797/16 oraz Piotrowi Jurczykowi, sygn. akt XVI GC 797/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko PERGRANSO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 944/14
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie o sygn. akt VI C 134/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mariusza Lutosławskiego w sprawie o sygn. akt VI Co 153/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mirosława Pakuła, w sprawie o sygn. akt VI C 2266/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Andrzeja Nowaka, sygn. akt VI C 529/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Adriana Rybnickiego, sygn. akt VI Ca 726/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mariuszowi Baranowskiemu sygn. akt XVI GNc 1267/16 oraz Małgorzacie Baranowskiej, sygn. akt XVI GNc 1267/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Premed Sp. z o.o. w Sopocie, sygn. akt XVI GNc 1262/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tab-Koncentraty" sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 1421/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Famcorp sp. z o.o. w Krakowie, sygn. akt XVI GNc 377/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Olejnikowi, Pawłowi Nasierowskiemu, sygn. akt XXVI GNc 1280/17W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.