• postanowienie w sprawie przeciwko James Balfour, sygn. akt XXVII CZ 334/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Waltera Niemyńskiego, sygn. akt VI Co 669/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Macieja Kanabusa, sygn. akt VI C 2271/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Macieja Olaszewskiego, sygn. akt III C 1769/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udziałem zainteresowanych: Piotra Celmera i innych, sygn.akt XVII Amz 1/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Intrum Iustitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXIV C 43/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko NRS Portconsult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 577/17
 • postanowieniUstawieniae w sprawie przeciwko Pawłowi Hellerowi, sygn. akt XXVI GC 885/16
 • postanowienie w sprawie z wniosku Natalii Kovalenko z udziałem Andrii Shakun, sygn. akt VI Co 680/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Andrzeja Bojańczyka, sygn. akt VI C 1200/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla John Anthony Kavanagh, sygn. akt VI Co 9/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Malinowskiego, sygn. akt VI Co 505/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dayli Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, sygn. akt XVI GC 831/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Khoi Phan - Gruchała, sygn. akt VI C 906/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt XXVI GNc 159/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Consulting Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 23/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Babeckiemu, sygn. akt XXVI GC 1060/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Michael Lee - Zastrow, sygn. akt VI Co 77/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Bogusława Mariana Machały, sygn. akt VI Co 28/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Minilik Gelagil, sygn. akt VI C 72/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Gregory Marchand, sygn. akt VI Co 104/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Salutaris Spółce Akcyjnej w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 890/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Chmielińskiemu, sygn. akt XVI GC 797/16 oraz Piotrowi Jurczykowi, sygn. akt XVI GC 797/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko PERGRANSO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 944/14
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie o sygn. akt VI C 134/18W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.