• postanowienie w sprawie przeciwko Hannie Pałczyńskiej, sygn. akt XVI GC 333/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Joannie Szachowskiej - Tarkowskiej, sygn. akt III C 97/17 oraz Arturowi Tarkowskiemu, sygn. akt III C 97/17
 • zażalenie Powoda Millennium Leasing sp. z o.o. przeciwko Pozwanemu Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowo-Usługowe Agrykolex sp. z o.o. w sprawie o sygn. akt XVI GNc 49/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Eda Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 1104/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jewgienij Bołochow, sygn. akt I C 151/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Parie Ferrag El Tairy Hussen, sygn. akt I C 981/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Steve`a Ortiza sygn. akt VI C 2425/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tomasza Bieleckiego, sygn. akt VI Co 312/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jolancie Marii Łużyńskiej, Ludwikowi Łużyńskiemu i Magdalenie Łużyńskiej, sygn. akt III C 1671/1
 • postanowienie w sprawie przeciwko James Balfour, sygn. akt XXVII CZ 334/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Arkadiusza Dobrowolskiego, sygn. akt VI C 414/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Waltera Niemyńskiego, sygn. akt VI Co 669/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Macieja Kanabusa, sygn. akt VI C 2271/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Macieja Olaszewskiego, sygn. akt III C 1769/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udziałem zainteresowanych: Piotra Celmera i innych, sygn.akt XVII Amz 1/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Intrum Iustitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXIV C 43/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko NRS Portconsult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 577/17
 • postanowieniUstawieniae w sprawie przeciwko Pawłowi Hellerowi, sygn. akt XXVI GC 885/16
 • postanowienie w sprawie z wniosku Natalii Kovalenko z udziałem Andrii Shakun, sygn. akt VI Co 680/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Andrzeja Bojańczyka, sygn. akt VI C 1200/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla John Anthony Kavanagh, sygn. akt VI Co 9/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Krzysztofa Malinowskiego, sygn. akt VI Co 505/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dayli Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, sygn. akt XVI GC 831/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Khoi Phan - Gruchała, sygn. akt VI C 906/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt XXVI GNc 159/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Consulting Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 23/18
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Babeckiemu, sygn. akt XXVI GC 1060/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Michael Lee - Zastrow, sygn. akt VI Co 77/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Bogusława Mariana Machały, sygn. akt VI Co 28/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Minilik Gelagil, sygn. akt VI C 72/18
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Gregory Marchand, sygn. akt VI Co 104/18W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.