• postanowienie w sprawie przeciwko V Capital sp. z o.o., sygn. akt XVI GC 579/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grzegorzowi Messerszmidtowi, sygn. akt III C 686/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wiolecie Ostaniewicz, sygn. akt XXVI GC 266/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Spin Holding sp. z o.o., sygn. akt XVI GC 342/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Rafała Gawłowskiego, sygn. akt VI C 1594/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Chełstowskiemu, sygn. akt VI C 1660/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko FINE sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 601/14
 • postanowienie w sprawie przeciwko Kruszywa Mebelplanet sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 582/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mostostal Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, sygn. akt XVI GC 253/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dominikowi Kuchcińskiemu, sygn. akt III Nc 349/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Białkowskiemu, sygn. akt III Nc 341/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Xawerego Dunikowskiego, sygn. akt III C 1290/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jack Harris, sygn. akt VI Co 573/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Terence Andrew Cooper, sygn. akt VI Co 471/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Importowo-Eksportowo-Usługowemu Agrykolex sp. z o.o., sygn. akt XVI GNc 49/16
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Elżbiecie Kossowskiej, sygn. akt II C 437/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Tadeuszowi Gralakowi sygn. akt II C 809/17 oraz Urszuli Gralak, sygn. akt II C 809/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Galaxy Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GC 202/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko VIATECH sp. z o.o., sygn. akt XXVI GC 78/14
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Beniamina Krasickiego, sygn. akt I C 865/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Dimitriny Jarosz, sygn. akt VI C 2660/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko INFOBUS s.r.o. z siedzibą w Pradze, sygn. akt I C 772/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Marioli Tomzy, sygn. akt VI Co 405/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Hannie Pałczyńskiej, sygn. akt XVI GC 333/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Gurpreet Singh, sygn. akt VI C 2395/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Stanisława Lustyka, sygn. akt VI C 1032/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Radosław Dodackiemu, Mariuszowi Polakowi, sygn. akt XXVI GNc 769/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Mustafa Muatasim, sygn. akt VI C 63/18
 • postanowienie w sprawie z wniosku Arkadiusza Musiorskiego z udziałem Katarzyny Musiorskiej, sygn. akt VI Co 897/16
 • postanowienie w sprawie z wniosku Finance Project Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Zbigniewa Kocon sygn. akt III Co 78/08 i Marzenny Gołota - Kocon, sygn. akt III Co 78/08
 • postanowienie w sprawie przeciwko Robertowi Białczykowi, sygn. akt III C 1359/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Andrzeja Bobowskiego, sygn. akt VI C 1447/17W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.