• postanowienie w sprawie Millenium leasing sp. z o. o. pko "Bargas" sp. z o. o. w Nowej Rudzie, sygn. akt XXIII Gz 1493/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tadeusza Kolarusa, sygn. akt VI Co 323/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Beaty Kosobudzkiej, sygn. akt VI C 231/17
 • postanowienie w sprawie MAX-TECH sp. z o. o. pko Foreco sp. z o. o. w Raszynie, sygn. akt XXVI GC 847/16
 • postanowienie w sprawie Fundacji Promesa w likwidacji z/s w Gdyni, sygn. akt XVII AmC 590/15,
 • postanowienie w sprawie Fundacji Promesa w likwidacji z/s w Gdyni, sygn. akt XVII AmC 591/15,
 • postanowienie w sprawie z wniosku Doroty Małgorzaty Strus, sygn akt XXVII Cz 1403/17,
 • postanowienie w sprawie z wniosku Doroty Małgorzaty Strus, sygn. akt XXII Cz 1403/17,
 • postanowienie w sprawie z wniosku Doroty Małgorzaty Strus, sygn. akt XXVII Cz 1403/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Doroty Małgorzaty Strus, sygn. akt XXVII 1403/17 
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ljubisa Sokolovic, sygn. akt VI Co 17/17 ,
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Piotra Kurkiewicza, sygn. akt I C 1116/17,
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania międzyinstancyjnego w sprawie z powództwa ,,Sobieski Trade" sp. z o.o. z/s w Kołaczkowie, sygn. akt XXVII GC 200/12
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grzegorzowi Jakubowskiemu, UTS Media Group Sp. z o.o. i Federal Media Company FMC Sp. z o.o. sygn. akt I C 336/16
 • postanowienie o zawieszeniu w sprawie przeciwko RH+Invest sp. z o.o. z siedzibą Piasecznie, sygn. akt XXVI GC 661/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko IT. Expert Sp. z o.o. sygn. akt XVI GC 849/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Arseniusza Gralińskiego, sygn. akt VI Co 113/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Software Development Center S.A. , sygn. akt XVI GNc 214/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowo-Usługowe "Agrykolex" sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinie, sygn. akt XXVI GNc 1081/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko "Bakart" sp. z o.o. , sygn. akt XXVI GC 879/15
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko BAT SPORT sp. z o.o., sygn. akt XXVI GC 406/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Hajriz Sejdi, sygn. akt VI Co 536/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko MARCPOL sp. z o.o., sygn. akt XXVI GC 675/15
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Domowin sp. z o.o., sygn. akt XXVI GC 745/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Głogowskiemu, sygn. akt XVI GNc 869/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko DSR-Catarin sp. z o.o., sygn. akt XVI GC 140/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko V Capital sp. z o.o., sygn. akt XVI GC 579/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grzegorzowi Messerszmidtowi, sygn. akt III C 686/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Wiolecie Ostaniewicz, sygn. akt XXVI GC 266/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Spin Holding sp. z o.o., sygn. akt XVI GC 342/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Rafała Gawłowskiego, sygn. akt VI C 1594/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tomaszowi Chełstowskiemu, sygn. akt VI C 1660/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko FINE sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 601/14
 • postanowienie w sprawie przeciwko Kruszywa Mebelplanet sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 582/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mostostal Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, sygn. akt XVI GC 253/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dominikowi Kuchcińskiemu, sygn. akt III Nc 349/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Białkowskiemu, sygn. akt III Nc 341/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Xawerego Dunikowskiego, sygn. akt III C 1290/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Jack Harris, sygn. akt VI Co 573/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Terence Andrew Cooper, sygn. akt VI Co 471/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Importowo-Eksportowo-Usługowemu Agrykolex sp. z o.o., sygn. akt XVI GNc 49/16
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Elżbiecie Kossowskiej, sygn. akt II C 437/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Tadeuszowi Gralakowi sygn. akt II C 809/17 oraz Urszuli Gralak, sygn. akt II C 809/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Galaxy Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GC 202/17W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.