• postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Zakrzewskiemu i Piotrowi Kuśmierskiemu, sygn. akt III C 1720/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Piotra Krzysztofa Smolińskiego, sygn. akt VI C 1391/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tomasza Borysiak, sygn. akt VI C 1846/17
 • ustanowienie kuratora dla Wolfgang Heinrich Prigge, sygn. akt VI Co 197/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Rosa Fashion Shop FML sp. z o.o. s.k. sygn. akt XVI GC 809/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko DLV Structures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 697/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tomasza Miszczuka, sygn. akt VI Co 374/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Andrzeja Lutrzykowskiego, sygn. akt VI Co 204/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pleneria sp. z o.o. s.k. sygn. akt XXVI GC 14/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Anthony Cavallier, sygn. akt VI Co 3/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Peter William Clarke, sygn. akt VI Co 404/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Remigiusza Romanowskiego, sygn. akt VI C 1203/17
 • postanowienie w sprawie Millenium leasing sp. z o. o. pko "Bargas" sp. z o. o. w Nowej Rudzie, sygn. akt XXIII Gz 1493/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tadeusza Kolarusa, sygn. akt VI Co 323/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Beaty Kosobudzkiej, sygn. akt VI C 231/17
 • postanowienie w sprawie MAX-TECH sp. z o. o. pko Foreco sp. z o. o. w Raszynie, sygn. akt XXVI GC 847/16
 • postanowienie w sprawie Fundacji Promesa w likwidacji z/s w Gdyni, sygn. akt XVII AmC 590/15,
 • postanowienie w sprawie Fundacji Promesa w likwidacji z/s w Gdyni, sygn. akt XVII AmC 591/15,
 • postanowienie w sprawie z wniosku Doroty Małgorzaty Strus, sygn akt XXVII Cz 1403/17,
 • postanowienie w sprawie z wniosku Doroty Małgorzaty Strus, sygn. akt XXII Cz 1403/17,
 • postanowienie w sprawie z wniosku Doroty Małgorzaty Strus, sygn. akt XXVII Cz 1403/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Doroty Małgorzaty Strus, sygn. akt XXVII 1403/17 
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ljubisa Sokolovic, sygn. akt VI Co 17/17 ,
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Piotra Kurkiewicza, sygn. akt I C 1116/17,
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania międzyinstancyjnego w sprawie z powództwa ,,Sobieski Trade" sp. z o.o. z/s w Kołaczkowie, sygn. akt XXVII GC 200/12
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grzegorzowi Jakubowskiemu, UTS Media Group Sp. z o.o. i Federal Media Company FMC Sp. z o.o. sygn. akt I C 336/16
 • postanowienie o zawieszeniu w sprawie przeciwko RH+Invest sp. z o.o. z siedzibą Piasecznie, sygn. akt XXVI GC 661/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko IT. Expert Sp. z o.o. sygn. akt XVI GC 849/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Arseniusza Gralińskiego, sygn. akt VI Co 113/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Software Development Center S.A. , sygn. akt XVI GNc 214/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowo-Usługowe "Agrykolex" sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinie, sygn. akt XXVI GNc 1081/17
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko "Bakart" sp. z o.o. , sygn. akt XXVI GC 879/15
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko BAT SPORT sp. z o.o., sygn. akt XXVI GC 406/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Hajriz Sejdi, sygn. akt VI Co 536/17
 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.