• postanowienie w sprawie przeciwko International spółce z o.o. z siedzibą w Gliwicach, sygn. akt XXVI GC 935/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Chen Lei, Chen Yuqi, sygn. akt XXVI GC 679/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Moda Pierre spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt XXVI GC 180/15
 • ustanowienie kuratora dla Ludwika Szymanowskiego, sygn. akt VI Co 704/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Votex Transport sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, sygn. akt XVI GC 1341/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Arka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 858/15
 • postanowienie w sprawie przeciwko Comtra Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej, sygn. akt XXVI GC 237/13
 • postanowienie w sprawie przeciwko Krajowej Radzie Notarialnej i innym, sygn. akt I C 123/17 (dot. P. Petrus) i I C 123/17 (dot. A. Dorasz)
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Zakrzewskiemu i Piotrowi Kuśmierskiemu, sygn. akt III C 1720/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Piotra Krzysztofa Smolińskiego, sygn. akt VI C 1391/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tomasza Borysiak, sygn. akt VI C 1846/17
 • ustanowienie kuratora dla Wolfgang Heinrich Prigge, sygn. akt VI Co 197/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Rosa Fashion Shop FML sp. z o.o. s.k. sygn. akt XVI GC 809/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko DLV Structures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 697/16
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Tomasza Miszczuka, sygn. akt VI Co 374/17
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Andrzeja Lutrzykowskiego, sygn. akt VI Co 204/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pleneria sp. z o.o. s.k. sygn. akt XXVI GC 14/17
 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.