• postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Rochowiczowi, sygn. akt XVI GNc 362/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ireneuszowi Hess, sygn. akt III C 1190/16
 • ustanowienie kuratora dla Marcina Kośmider, sygn. akt VI C 2808/16
 • ustanowienie kuratora dla Piotra Fusiek, sygn. akt VI C 375/17
 • ustanowienie kuratora dla Andrew Kraszewskiego, sygn. akt VI Co 270/17
 • uchylenie postanowienia z dnia 20 lipca 2017 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Hydrobudowa Gdańska S.A., sygn. akt XXVI GC 582/17 
 • ustanowienie kuratora dla Łukasza Cegielnego, sygn. akt XXVI GC 136/17 
 • ustanowienie kuratora dla Pawła Łabędzkiego, sygn akt III Nc 141/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pawłowi Łabędziemu, sygn. akt III Nc 141/17
 • postanowienie w sprawie Jarosława Jachimowskiego i Katarzyny Zabłockiej-Jachimowskiej, sygn. akt III C 1772/97
 • ustanowienie kuratora dla Krzysztofa Tadeusza Czarneckiego, sygn. akt XXVI Gc 485/17
 • zawieszenie postępowania w sprawie z powództwa PKO BP S.A. z/s w  Warszawie, sygn. akt XVI GNc 916/17
 • ustanowienie kuratora dla Marcusa Sansariq-Artano, sygn. akt VI Co 359/17
 • ustanowienie kuratora dla Daniela Arthura Goniea, sygn. akt III C 721/17
 • postanowienie w sprawie Osamu Suzuki, sygn. akt XXVII Cz 1847/17
 • ustanowienie kuratora dla Arkadiusza Cebuli, sygn. akt VI C 842/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Rafałowi Kaczorowskiemu, sygn. akt III Nc 377/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Grzegorzowi Ługowskiemu, sygn. akt XVI GC 1182/16
 • ustanowienie kuratora dla Roberta Truszkowskiego, sygn. akt VI C 1959/17
 • ustanowienie kuratora dla Marka Rybaka, sygn. akt VI C 3027/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Piotrowi Tomaszewskiemu, sygn. akt XXIV C 723/17
 • ustanowienie kuratora dla Grzegorza Wojewódzkiego, sygn. akt XXIV C 1002/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Alexey Marshalkin, sygn. akt III C 1304/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Zakrzewskiemu, Piotrowi Kuśmierskiemu, sygn. akt III C 163/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko SALUTARIS Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 986/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "BETA" w Warszawie, sygn. akt XXVI GC 596/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Ćwilowi, Bogdanowi Maciejowi Pytlarczykowi oraz Jarosławowi Pytlarczykowi, sygn. akt XXVI GC 735/15
 • ustanowienie kuratora dla Kursat Taskinsu, sygn. akt VI Co 301/17
 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.