• postanowienie w sprawie przeciwko Mariuszowi Puszczyńskiemu, Oldze Puszczyńskiej, sygn. akt III C 148/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko DLV Structures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 697/16
 • ustanowienie kuratora dla Elżbiety Komar, sygn. akt VI Co 407/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko MARCPOL S.A. z siedzibą w Łomiankach, sygn. akt XXVI GC 420/16
 • wniosek o uchylenie zobowiązania do sprostowania omyłki w zagranicznym orzeczeniu w sprawie o sygn. VI Co 1104/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Transfer Learning Solutions sp. z o.o. sygn. akt XVI GC 843/17
 • ustanowienie kuratora dla Tadeusza Walickiego, sygn. akt VI Co 925/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Barańskiemu, sygn. akt I C 1053/16
 • ustanowienie kuratora dla Shirley Mahomedrazi, sygn. akt I C 743/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Ministra Budownictwa i Infrastruktury z udziałem Pawła Wiernickiego, sygn. akt I Co 126/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Este G&M sp. z o.o., sygn. akt XVI GNc 662/17
 • ustanowienie kuratora dla Macieja Dubieleckiego, sygn. akt III C 556/17
 • wniosek o uchylenie zobowiązania do sprostowania omyłki w zagranicznym orzeczeniu w sprawie o sygn. VI Co 1104/16
 • ustanowienie kuratora dla Terence Andrew Cooper, sygn. akt VI Co 471/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Zakrzewskiemu i Piotrowi Kuśmierskiemu, sygn. akt III C 163/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Zakrzewskiemu i Piotrowi Kuśmierskiemu, sygn. akt III C 163/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Rochowiczowi, sygn. akt XVI GNc 362/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Ireneuszowi Hess, sygn. akt III C 1190/16
 • ustanowienie kuratora dla Marcina Kośmider, sygn. akt VI C 2808/16
 • ustanowienie kuratora dla Piotra Fusiek, sygn. akt VI C 375/17
 • ustanowienie kuratora dla Andrew Kraszewskiego, sygn. akt VI Co 270/17
 • uchylenie postanowienia z dnia 20 lipca 2017 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Hydrobudowa Gdańska S.A., sygn. akt XXVI GC 582/17 
 • ustanowienie kuratora dla Łukasza Cegielnego, sygn. akt XXVI GC 136/17 
 • ustanowienie kuratora dla Pawła Łabędzkiego, sygn akt III Nc 141/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pawłowi Łabędziemu, sygn. akt III Nc 141/17
 • postanowienie w sprawie Jarosława Jachimowskiego i Katarzyny Zabłockiej-Jachimowskiej, sygn. akt III C 1772/97
 • ustanowienie kuratora dla Krzysztofa Tadeusza Czarneckiego, sygn. akt XXVI Gc 485/17

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.