• ustanowienie kuratora dla Alicji Sołsin, sygn. akt XXVII Ca 18/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Halinie Wójcik, sygn. akt XXVI GC 394/16
 • uchylenie nakazu zapłaty, sygn. akt III Nc 241/17 
 • zawieszenie postępowania w sprawie XXVI GC 655/17 z powództwa Rad-Pol spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie 
 • uznanie się właściwym do rozpoznania sprawy VI Co 175/17
 • zawieszenie postępowania w sprawie XXVI GNc 1107/17
 • ustanowienie kuratora dla Jerzego Konieczka, sygn. akt VI Co 334/17 
 • ustanowienie kuratora dla Nathana Puckeridge, sygn akt VI Co 391/17
 • ustanowienie kuratora dla Svena Michaela Golodnik, sygn. akt VI Co 927/16
 • ustanowienie kuratora dla Ludwiga Alberta Diering, sygn. akt VI Co 367/17
 • ustanowienie kuratora dla Stanleya Sowden, sygn. akr VI Co 387/17
 • ustanowienie kuratora dla Szymona Szczawińskiego, sygn. akt VI Co 210/17
 • ustanowienie kuratora dla Davida Lemker Wilson, sygn. akt VI Co 10/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mariuszowi Puszczyńskiemu, Oldze Puszczyńskiej, sygn. akt III C 148/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko DLV Structures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 697/16
 • ustanowienie kuratora dla Elżbiety Komar, sygn. akt VI Co 407/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko MARCPOL S.A. z siedzibą w Łomiankach, sygn. akt XXVI GC 420/16
 • wniosek o uchylenie zobowiązania do sprostowania omyłki w zagranicznym orzeczeniu w sprawie o sygn. VI Co 1104/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Transfer Learning Solutions sp. z o.o. sygn. akt XVI GC 843/17
 • ustanowienie kuratora dla Tadeusza Walickiego, sygn. akt VI Co 925/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Marcinowi Barańskiemu, sygn. akt I C 1053/16
 • ustanowienie kuratora dla Shirley Mahomedrazi, sygn. akt I C 743/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Ministra Budownictwa i Infrastruktury z udziałem Pawła Wiernickiego, sygn. akt I Co 126/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Este G&M sp. z o.o., sygn. akt XVI GNc 662/17
 • ustanowienie kuratora dla Macieja Dubieleckiego, sygn. akt III C 556/17
 • wniosek o uchylenie zobowiązania do sprostowania omyłki w zagranicznym orzeczeniu w sprawie o sygn. VI Co 1104/16
 • ustanowienie kuratora dla Terence Andrew Cooper, sygn. akt VI Co 471/17

 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.