• wezwanie do odbioru depozytu w sprawie VIII K 178/13
 • ustanowienie kuratora dla Alicji Sołsin, sygn. akt XXVII Ca 18/17
 • ustanowienie kuratora dla Wojciecha Łukasika, sygn. akt III C 1117/17
 • ustanowienie kuratora dla Barbary Frischke-Łukasik, sygn. akt III C 1117/17
 • ustanowienie kuratora dla Renaty Elżbiety Wałowski, sygn. akt VI Co 435/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Universum sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, sygn. akt XXVI GNc 186/14
 • postanowienie w sprawie przeciwko Beacie Klus, sygn. akt XXVI GC 217/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Maciejowi Olszewskiemu, sygn. akt III C 568/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Małgorzacie Zawalonce i Zbigniewowi Zawalonce, sygn. akt III Nc 196/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pawłowi Edwardowi Jabłońskiemu, sygn. akt III Nc 302/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jackowi Tomaszowi Szymczakowi, sygn. akt III Nc 305/16
 • ustanowienie kuratora dla Erica Guillot, sygn. akt VI Co 409/17
 • ustanowienie kuratora dla Konrada Mikołajewskiego, sygn. akt VI C 223/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jackowi Muchowiczowi, sygn. akt XXVI GC 1034/13
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bogumile Małgorzacie Bobińskiej-Kolejowskiej i innym, sygn. akt XXVII Cz 1403/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Anny Elzbiety Chelminski z udziałem Janusza Władysława Chelminskiego, sygn. akt VI Co 377/16
 • ustanowienie kuratora dla Piotra Witaszczyk, sygn. akt VI C 2333/16
 • postanowienie w sprawie przeciwko Pharma4Life sp. z o.o. z siedzibą w Łyszkowicach, sygn. akt XXVI GC 201/17
 • postanowienie w sprawie z wniosku Younisa Abdulhusseina Mahdi z udziałem Fawziya Hadi Quasim, Alaa Abdulhusseina Mahdi, Luhaib Abdulhusseina Mahdi, Takred Abdulhusseina Mahdi i Ali Abdulhusseina Mahdi, sygn. akt VI Co 393/16
 • ustanowienie kuratora dla Tomasza Barańskiego, sygn. akt VI Co 306/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Wolakowi, sygn. akt III C 681/17
 • postanowienie w sprawie przeciwko Halinie Wójcik, sygn. akt XXVI GC 394/16
 • ustanowienie kuratora dla Jean-Michel Manzoni, sygn. akt VI Co 264/17
 • uchylenie nakazu zapłaty, sygn. akt III Nc 241/17 
 • zawieszenie postępowania w sprawie XXVI GC 655/17 z powództwa Rad-Pol spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie 
 • uznanie się właściwym do rozpoznania sprawy VI Co 175/17
 • zawieszenie postępowania w sprawie XXVI GNc 1107/17
 • ustanowienie kuratora dla Jerzego Konieczka, sygn. akt VI Co 334/17 
 • ustanowienie kuratora dla Nathana Puckeridge, sygn akt VI Co 391/17
 • ustanowienie kuratora dla Svena Michaela Golodnik, sygn. akt VI Co 927/16
 • ustanowienie kuratora dla Ludwiga Alberta Diering, sygn. akt VI Co 367/17
 • ustanowienie kuratora dla Stanleya Sowden, sygn. akr VI Co 387/17

 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt osobowych do Sądu.